JSDH Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Jak volat na tísňovou linku

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
 • 150 Hasičský záchranný sbor ČR,
 • 155 Zdravotnická záchranná služba,
 • 158 Policie ČR.
 • 156 Obecní (městská) policie
 • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:

 • Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)
 • Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)
 • Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte
 • Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
 • Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy

Kdy volat hasiče:

Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam kde je potřeba provádět záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod. Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací.

Evropská tísňová linka 112

 • Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
 • V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.
 • Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
 • Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.
 • Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.
 • Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze volat i v případě, nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.
V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.
10.3.2017 14:45:28 | přečteno 866x | admin.tyniste
 

první sloupec

Hasičská zbrojnice

Lipská 244
517 21 Týniště nad Orlicí

druhý sloupec

Tel.: +420 608 722 793
Email: sdh.tyniste@seznam.cz

třetí sloupec

load