Dýchací přístroj PLUTO 300 Comfort

Vzduchový dýchací přístroj PLUTO 300 Comfort je přetlakový autonomní izolační dýchací přístroj s tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem. Přístroj má přenosný zásobník tlakového vzduchu a je zcela nezávislý na okolní atmosféře.  

Přístroj je určen pro ochranu dýchacích orgánů osobám vykonávajícím různé činnosti v prostředí s vysokou koncentrací toxických plynů (organické a anorganické plyny a páry), částic (pevné a tekuté částice, bakterie, viry, prach, aerosoly) nebo v prostředí s nedostatkem kyslíku (méně než 17 %). Přístroj lze použít do prostředí se stupněm nebezpečí výbuchu SNV 1, SNV 2, SNV 3.

Základní těleso přístroje PLUTO 300 Comfort se skládá z těchto dílů:

Doba použití přístroje s tlakovým kompozitním zásobníkem 6,9 l/30 MPa (Doba použití - min.)

Průměrná osobníspotřeba (l/min.)

Tlak v zásobníku (MPa)

30*

20

10

5

Klid

10

186

138

69

34

Lehká práce

30

62

46

23

11

Středně těžká práce

40

46

34

17

9

Maximální zatížení

80

23

17

9

4

* Skutečný objem vzduchu včetně koeficientu stlačitelnosti.

Pracovní tlak: 300 Atm
Vývod pro připojení 2 masky: Ano 
Hmotnost:
Bez láhve: 3,25 kg
S lahví: 11 kg
Rozměry: 600 x 310 x 150 mm
Provozní teplota: -30°C až +60°C

Maska:

Maska s plicní automatikou SPIROMATIC S NR